Vorige pagina

Showtime!
Minkema College in Woerden start bedrijf in de afdeling 'ondernemingen' van het Ontwerpbureau

Naar het verslag 'Organisatie en evaluatie'

door G. Hunting
(mentor 2T)

Klas 2T begint op maandag 24 januari aan het project verhalend ontwerpen.
Voor het project staan 18 lesuren met een presentatie van een uur.
De leerlingen worden dadelijk medewerkers van een bedrijf. Een bedrijf dat thema-avonden organiseert. De medewerkers bedenken en organiseren alles zelf.
Na een korte inleiding gaan de leerlingen in groepjes aan de gang om vijf hoofdpunten uit te werken. M.n. profielschets van de directeur, logo, gebouw, advertentie en producten.
Na wat brainstormen doet ieder groepje verslag van zijn resultaat en komt de berichtgeving aan de muur van het lokaal te hangen.
Vervolgens gaan de leerlingen aan de slag met hun competenties. Ze schrijven op waar ze goed in zijn. Dit aangevuld met de reacties van hun groepsgenoten. Anderen zien vaak kwaliteiten die ze zelf niet zien. Een proef op de som is het voorlezen van een aantal competenties waarna de leerlingen moeten raden van wie de betreffende kwaliteiten zijn.

Het bedrijf "SHOWTIME" gaat van start.
Er ligt een aanvraag voor het organiseren van een avond met het thema: Italië.
In groepjes schrijven de leerlingen allemaal kreten op die bij het organiseren van een avond horen. Alles bij elkaar vraagt dit nogal wat tijd. Aan het einde van het 3e lesuur volgt dan ook de opdracht om thuis dit nog een uit te werken. De eerste drie lesuren zijn snel voorbij.

Dinsdag, 25 januari
Na even bijpraten starten de werknemers met het verzamelen van kreten rond het thema Italië. Op het white-board verschijnt m.b.v. een word-web een heel scala van thema's die op hun beurt weer in de groepjes werknemers in 5 à 7 hoofdthema's geplaatst worden.
De competenties van de werknemers worden nu gekoppeld aan de thema. Wie vindt wat leuk en kan er wat mee.
Daarna gaat iedereen aan de slag. Voor de vele vragen moeten zelf oplossingen worden gezocht. Veel informatie is te vinden op het internet. Op zoek naar materiaal (hout, papier etc) gaat men de hele school door. Soms lukt het en soms lukt het niet en moet er naar een andere oplossing worden gezocht.
De ochtend vordert snel en de twee geplande lesuren gaan ook nog op aan het plannen en uitvoeren van de reeds ontstane ideeën.
Aan het eind van de tweede dag verandert het lokaal door het opzetten van wat kramen al een beetje in een feestzaal. Maar een paar kramen maken nog geen feest. Er moet nog heel veel gebeuren.

 


Woensdag, 26 januari
De ochtend begint met een korte opwarmronde door iedereen zijn verhaal te laten vertellen.
Het bedrijf draait. Iedereen heeft zijn taak.
Voordat we weer echt aan de slag gaan, maakt iedereen voor het onderdeel waar hij of zij aanspreekpunt is een draaiboek. Belangrijk hierbij is dat alle vraagwoorden in de gaten gehouden worden. Dus: wie, wat, waar, wanneer, hoe, hoe lang enz.
Twintig minuten voor de ochtendpauze komt er nog een centraal moment waarbij de spreker van de avond het tijdschema doorneemt. Van begin tot het eind wordt getracht de onderdelen op elkaar af te stemmen. De medewerkers komen er achter dat sommige zaken wel kunnen en een aantal niet. Zeker niet als ze gepland zijn als nu het geval is. Het draaiboek van het toneelstuk moet af. De daarvoor verantwoordelijke medewerkers moeten aan de slag. Ook is het nog niet duidelijk hoe de locatie moet worden ingedeeld. De verantwoordelijke medewerkers moeten daarvoor na de pauze aan de slag. Al pratend en discussiërend krijgt het programma vorm en een tijdsindeling.
De ochtendpauze wordt door een aantal medewerkers niet benut. Sommige onderdelen laten geen pauze toe.

Na de pauze (voor zover er sprake is van een pauze) gaat iedereen aan de slag. Diapresentatie / powerpointpresentatie, stands, schilderwerken, inkopen, organiseren. Er is genoeg te doen. De voor de locatie verantwoordelijke medewerkers krijgen het voor elkaar de ruimte zo in te delen dat maandagavond alles een plaatsje kan vinden. In de werkruimte zijn soms veel medewerkers te vinden en soms weinig. De activiteiten vragen niet om altijd in de werkruimte aanwezig te zijn. Iedereen is bezig. De klok van één uur wordt met gemak gehaald. Op naar de laatste dag in het kader van de voorbereiding.

 

Vrijdag, 28 januari
Vandaag staat de generale repetitie op het programma. Er wordt aan allerlei activiteiten gewerkt om dit voor te bereiden. De zaal wordt opgeruimd, leeg gemaakt, er wordt zelfs een begin gemaakt met het dweilen van de vloer.
Bij de generale repetitie zijn al gasten. Er is veel interesse op school voor hoe het zal gaan lopen. Het werd duidelijk, dat er al veel loopt. De stands zien er leuk uit, de aankondigingen lopen aardig, de toneelstukjes beginnen al te lopen. Echter één onderdeel is nog niet gemaakt en er wordt nog veel overlegd over hoe een en ander zou moeten verlopen.
Het geheel zag er toch al leuk uit en wat vooral aansprak, was het plezier wat de leerlingen zelf hadden.
Bij de nabespreking werd direct voorgesteld om nog een (generale ?) repetitie te houden. Deze is vastgesteld op maandag om 14:30 uur. Verder werden de nog niet helemaal voltooide activiteiten aangepakt. We zijn benieuwd naar hoe het maandag allemaal zal verlopen.

Maandag, 31 januari
Een schooldag waarop de lessen niet echt serieus genomen worden. Vergeten boeken mee te nemen, so's te leren, ja zelfs vergeten naar school te komen omdat vast in het gehouden stond gegrift dat de schoolactiviteiten pas om 13.30u zouden beginnen. Niets was minder waar. De docenten dachten gewoon les te kunnen geven. De werknemers van het bedrijf 'Showtime', nu leerlingen van klas 2T zittend achter tafeltjes in een leslokaal, hadden andere gedachten in hun hoofd. Om 14.30u generale repetitie. Maar er moest nog zo veel. Op het laatste moment waren er nog tal van grote en kleine dingen die geregeld moesten worden. Frisdrank voor bij het eten. Hoeveel pizza's en vooral welke? Nog een aardigheidje voor de muziekanten. Ze doen het met plezier maar een bedankje hoort er ook bij. Met een hoop gepraat, gedoe en geregel gaan de werknemers naar de klok van half vijf. Het moment van de generale repetitie. Alles moet dan tip top in orde zijn. Inmiddels zijn de pizza's in aantocht. De generale repetitie wordt verplaatst naar 18.00u. Eerst wordt er gegeten. Gezellig met zijn allen in de kuil. Daarna wordt het menens. De presentator heeft zijn rol goed ingestudeerd. Het toneelstuk staat als een huis, de laptop en de beamer vertonen zonder mankementen de gemaakte powerpoint-presentatie. Het sluitstuk is een heuse overval door de plaatselijke maffia.
De presentatie staat als een huis. Nu is het wachten op de ouders, opa's / oma's, broers en zussen.

 

Kwart voor zeven worden de eerste ouders in de school verwelkomd. Alles is goed ingestudeerd. Wie ontvangt, wie begeleidt, wie neemt de jassen aan? Weldra bekijken de gasten de gemaakte werkstukken en presentaties onder het genot van een kopje vers gezette koffie. Dit alles ondersteund door bekende Woerdense muzikanten. Aan alles is gedacht. Dat heet organiseren. De muziekanten, eenmaal op dreef worden afgebroken door de presentator van de avond. De presentie begint. Na een perfectie generale zou het te gek zijn als nu alles nog een keer perfect loopt. Na het toneelstuk van een docent Italiaans weigert de beamer zijn functie. De presentator wisselt handig twee onderdelen om. Dan maar eerst de modeshow en darna de powerpoint-presentatie. Een hapje Italiaanse pizza tussendoor gaat er bij de gasten wel in. Wanneer iedereen nog eens op zijn gemak naar de werkstukken kijkt en gestaan stormt de plaatselijke maffia binnen. Onder bedreiging van honkbalknuppels en pistolen maken de maffioso een eind aan de presentatie. De spanning is eraf. Terwijl de werknemers de boel aan kant maken hebben de bezoekers nog een presentatie van de schooldecaan over de beroepskeuze in het 3e leerjaar.
Om 20.30u sluit het bedrijf 'Showtime' zijn deuren. Hoezo 'Showtime', welk bedrijf? Om half negen is er niets meer te zien. In de hal staan vermoeide leerlingen te wachten op hun ouders die nog een laatste vraag stellen aan de schooldecaan.

Het was een bijzondere week voor leerlingen, docenten en al het andere personeel van de Stein. Allemaal een ervaring rijker op het gebied van organisatie en samenwerken. Het was een mooie week.